Nu jeflar!

Nu ska det väl gå snabbt att ta sig hem … eller vänta … SL … snabba?